مراحل اجرای یک پروژه سازه ای در ETABS
🔺1-ایجاد خطوط شبکه و تراز طبقات
(Grid)
🔺2-ترسیم موضوعات خطی-ستون و تیر
(Draw menu > Draw Point Objects)
🔺3-ترسیم موضوعات صفحه ای-کف
(Draw menu > Draw Lines Objects)
🔺4-ترسیم دیوار برشی
(Draw menu > Draw Area Objects>Draw Walls (plan)،
ترسیم مهاربند 
((Draw menu > Draw Line Objects > Create Braces in Region or at Clicks (elev)
🔺5-تعریف مشخصات مصالح
(Define menu > Material Properties)
🔺6-تعریف مقاطع موضوعات خطی
(Define menu > Frame Sections)
🔺7-تعریف مقطع موضوعات صفحه ای-(تیرچه بلوک،دال دوطرفه،دیوار)
( Define menu > Wall/Slab/Section)
🔺8-تعریف بارهای استاتیکی
(Define menu > Static Load Cases)
🔷این بارها به شرح زیر می باشد.
🔹بار مرده:DL
🔹باز زنده:LL
🔹بار اصلاح جرم:WALL
🔹بار زلزله در جهت  X:ELX
🔹بار زلزله در جهتX با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت:ELXP
🔹بار زلزله در جهتX با خروج از مرکزیت اتفاقی منفی:ELXN
🔹بار زلزله در جهت Y:WLY
🔹بار زلزله در جهت Y با خروج از مرکزیت اتفاقی مثبت:ELYP
🔹بار زلزله در جهت Y با خروج از مرکزیت اتفاقی منفی:ELYN
🔶در تعریف بار زلزله باید مقدار ضریب زلزله (C (Base Shear Coefficient را وارد کنید.
🔺9-معرفی طیف ضریب بازتاب-طیف پاسخ
 (Define menu > Response Spectrum Functions)
🔶برای تحیل و طراحی دینامیکی بکار می رود-مقدار T (period) و B (Accoleration) را وارد کنید.
🔺10-حالات بار دینامیکی طیف پاسخ:دینامیکی
(Define menu > Response Spectrum Cases)
🔹SPX:زلزله طیفی جهتx
🔹SPY:زلزله طیفی جهتy
🔺11-ترکیب بارگذاری استاتیکی
(Define menu > Load Combinations)
🔺12-ضوابط لرزه ای
(Define menu > Special Seismic Load Effects)
🔶این ضوابط برای سازه های بتنی(Do not Include Special Seismic Design Data) لازم نیست ولی برای سازه های فولادی فعال کنید.
🔺13-جرم
(Define menu > Mass Source)
🔶ازاین گزینه برای محاسبه جرم طبقه برای محاسبه نیروی زلزله و تحلیل دینامیکی استفاده می شود.درصد مشارکت نیروی زنده و بار برف در محاسبه زلزله برای ساختمانهای مسکونی 20درصد است.
🔹DL 0.2LL WALL
🔶در هنگام اختصاص باید توجه داشته باشید که ابتدا موضوعات(نقطه ای،خطی و صفحه ای )انتخاب(Select) شده باشند
🔺14-اختصاص(Assign) مقطع به موضوعات خطی
(Assign menu > Frame/Line > Frame Section)
🔺15-اختصاص مقطع به موضوعات صفحه ای
(Assign menu > Frame/Line > Frame Section)
🔺16- اختصاص بازشو ها
 (Assign menu > Shell/Area > Openings)
🔶برای اتاق پله و آسانسور کاربرد دارد.
🔺17-اختصاص تکیه گاه به موضوعات
(Assign Menu > Joint/Point > Point Springs)
🔶برای اختصاص تکیه گاه گیردار، مفصلی یا ایجاد درجات آزادی.
🔶طبقه BASE را انتخاب کنید و به دستور مربوطه رفته و تکیه گاه را به صورت گیردار کنید.
🔺18-مفصل کردن دوسر تیرها و بادبندها
(Assign menu > Frame/Line > Frame Releases/Partial Fixity)
🔶برای مفصل کردن بادبندها و تیرها کاربرد دارد.در پنجره ی باز شده گزینه moment 22(آزاد سازی لنگر خمشی حول محور فرعی خمشی) و moment 33 (آزاد سازی لنگر خمشی حول محور اصلی خمشی)را انتخاب کنید و مقدار 0 را وارد کنید.(در سازه های فلزی مهاربندها بصورت مفصلیpinned  قرار دارند)
🔺19-اختصاص نواحی صلب انتهایی
(Assign menu > Frame/Line > End (Length) Offsets)
🔶برای مشخص کردن ناحیه تداخلی تیرو ستون(نواحی صلب) استفاده می شود.در پنجره بازشده مربوطه،گزینه Automatic from Connectivity  را انتخاب و در قسمت Rigid zone factor مقدار 0.5  را وارد کنید(نیمه صلب)
🔺20-اختصاص دیافراگم صلب به کف
(Assign menu > Shell/Area > Rigid Diaphragm)
🔺21-تعیین جهت پخش بار در کف ها
(Assign menu > Shell/Area > Local Axes)
🔶جهت پخش بار کف را می توان در هنگام ترسیم تعیین نمود.در صورت مناسب نبودن جهت پخش بار از این دستور استفاده کنید.
🔺22-اصلاح مشخصات مقاطع تیر و ستون(سختی): 
(Assign menu > Frame/Line > Frame Property Modifiers)
🔶این دستور برای اصلاح سختی عضوهای بتنی کاربرد دارد.مقطع بتنی زمانی که تحت اثر تنش کششی قرار می گیرد،ترک می خورد.ایجاد ترک سبب کاهش ممان اینرسی مقطع و سختی خمشی مقطع می گردد.
🔶ضرایب اصلاح سختی برای ساختمانهای بتنی
مقاطع بتنی تحت اثر تنش کششی قرار دارند ترک می خورند و ایجاد ترک باعث کاهش ممان اینرسی مقطع و کاهش سختی خمشی مقطع می گردد.طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران ضرایب اصلاح سختی به صورت زیر است
🔷عضو
🔹اعضای مهاربندی نشده(قاب خمشی)
🔹اعضای مهربندی شده(دیوار برشی)
🔷تیرها
🔹0.35
🔹0.5
🔷ستونها
🔹0.7
🔹1
🔶سختی تیرها حول محور محلی 3 و سختی ستونها حول محور محلی 2 و 3 اصلاح می گردد
⭕️

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: etabs , مراحل انجام پروژه , دکتر علی ناصری


تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢۳ | ٦:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : علی ناصری | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.