دانلود سوالات دکتری 91

 

با تلاش های فراوان تیم مدیریتی سایت کنکور توانستیم بیش از 315 رشته دکتری سال 1391 رو برای دانلود شما عزیزان آماده کنیم . لطفا برای حمایت از این مطلب بر روی گوگل پلاس این پست کلیک کنید و به این مطلب امتیاز دهید . با تشکر

 

اختصاصی سایت کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

 رمز همه فایلها :                     www.konkur.in

 

 

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – 2323

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله – 2308

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی – 2309

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه – 2307

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری – 2311

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل – 2314

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه های دریایی- 2312

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – الکترونیک – 2301

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( دینامیک جامدات ) – 2322

 دانلود سوالات دکتری 91 مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات) – 2323

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فیزیک – 2238

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مدیریت – 2118

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ریاضی کاربردی – 2234

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ریاضی محض – 2233

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فلسفه – 2121

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه علوم سیاسی – 2117

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه علوم اجتماعی – 2110

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه علوم اقتصادی – 2106

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی درسی – 2123

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حسابداری – 2119

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق بین الملل – 2115

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق خصوصی – 2116

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق جزا – 2114

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق عمومی – 2113

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته تاریخ ایران پیش از اسلام – 2109

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه تاریخ ایران اسلامی – 2108

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته تاریخ اسلام – 2107

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی – 2142

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی – 2141

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – ادیان و عرفان – 2140

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آینده پژوهی – 2137

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی – 2139

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته سنجش و اندازه گیری – 2132

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – 2902

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش عالی – 2127

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – 2128

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته روانشناسی تربیتی – 2125

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی آموزشی – 2126

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق نفت و گاز – 2146

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه حشره شناسی کشاورزی – 2439

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته صنایع خمیر و کاغذ – 2419

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته صنایع چوب با فرآوردهای مرکب چوب – 2418

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیولوژی و آناتومی چوب – 2417

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه اقتصاد کشاورزی – 2416

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته سبزیکاری – فیزیولوژی و اصلاح سبزی – 2406

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای – شکاف , کاربرد پرتوها – 2365

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی و مدیریت ورزشی – 2901

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوانفورماتیک – 2246

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آمار – 2232

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته اقتصاد نفت و گاز – 2147

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پژوهش هنر – 2504

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه شهرسازی – 2503

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت حرفه ای – 2613

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زیست فناوری پزشکی – 2612

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت باروری – 2611

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی – 2608

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ژنتیک پزشکی – 2606

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی بالینی – 2605

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته انگل شناسی پزشکی – 2603

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آمار زیستی – 2601

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت و بیماریهای طیور – 2708

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته انگل شناسی دامپزشکی – 2714

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته اپیدمیولوژی – 2713

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پاتولوژی دامپزشکی – 2707

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته رادیولوژی دامپزشکی – 2705

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری داخلی دامهای بزرگ – 2704

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری داخلی دامهای کوچک – 2703

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماریهای داخلی دامهای کوچک – 2703

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته باکتری شناسی پزشکی – 2617

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت محیط – 2616

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته پرستاری – 2615

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت خوراک دام – 2712

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت مواد غذایی – 2711

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بهداشت آبزیان – 2710

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات عرب – 2802

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات فارسی – 2801

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بافت شناسی دامپزشکی – 2725

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی – 2724

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته سم شناسی – 2721

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی – زیست فناوری – 2719

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته ایمن شناسی – 2718

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته باکتری شناسی – 2715

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان انگلیسی – 2809

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات انگلیسی – 2808

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان انگلیسی – 2807

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان آلمانی – 2806

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی – 2903

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیومکانیک ورزشی – 2904

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی ورزشی – 2905

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته  آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم پایه – 2200

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته چینه و فسیل شناسی – 2201

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زمین شناسی نفت – 2202

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته رسوب شناسی – سنگ شناسی رسوبی – 2203

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آب شناسی  - 2204

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زمین شناسی مهندسی – 2205

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زیست محیطی – 2206

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ژئوشیمی – زمین شیمی – 2207

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پترولوژی – 2208

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اقتصادی – 2209

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکتونیک – 2210

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی فیزیک – 2211

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی آلی – 2212

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی تجزیه – 2213

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی معدنی – 2214

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی کاربردی – 2215

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پلیمر – 2216

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته الکتروشیمی – 2217

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیتو شیمی – 2218

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هواشناسی – 2219

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی گیاهای – 2220

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سیستماتیک گیاهای – 2221

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و تکوینی گیاهی – 2222

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی جانوری – 2223

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوسیستماتیک جانوری – 2224

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و تکوینی جانوری - 2225

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سلولی و مولکولی- 2226

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی – 2227

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک دریا – 2235

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جانوران دریا – 2236

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه نانو فیزیک  - 2237

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فوتونیک – 2239

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته لرزه شناسی – 2240

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زلزله شناسی – 2241

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته الکترومغناطیسی – 2242

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گرانی سنجی – 2243

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته نانو شیمی – 2244

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته نانوبیوتکنولوژی – ریز زیست فناوری – 2245

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم کامپیوتر – 2247

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم اعصاب شناختی – 2248

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های فنی مهندسی - 2300

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – مخابرات – میدان – 2302

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – مخابرات – سیتم - 2303

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – قدرت - 2304

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – کنترل - 2305

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی برق – هوش ماشین و رباتیک - 2306

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی - 2310

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مهندسی آب – 2313

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت – 2315

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – محیط زیست – 2316

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – ژئودزی – 2317

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – فتوگرامتری – 2318

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – سنجش از دور – 2319

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی عمران – نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی – 2320

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی – 2324 

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو –  تعلیق و ترمز و فرمان – 2325

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی خودرو – قوای محرکه – 2326

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی پزشکی – بیومکانیک – 2328

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مکانیک – مهندسی راه آهن – ماشین های ریلی – 2329

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی دریا – 2330

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – آئرودینامیک – 2331

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگی پیشرفته – 2332

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی – 2333

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هوافضا – مکانیک پرواز و کنترل پروانه – 2334

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – اکتشاف – 2335

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – استخراج – 2336

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی – 2337

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ – 2338

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر – 2339

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – فرآیندهای پلیمریزاسیون – 2340

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – کارشناسی صنایع رنگ – 2341

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پلیمر – کارشناسی رنگ و چوب – 2342

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – منابع آب – 2343

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب – 2344

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد – 2345

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا – 2346

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – 2347

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک – 2348

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال – 2349

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مهندسی صنایع – 2350

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  - نفت و بهره برداری مخازن – 2351

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  - اکتشاف – 2352

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نفت  - مهندسی مخازن هیدروکربوری – 2353

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  - نرم افزار – 2354

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  - معماری سیستم های کامپیوتری – سخت افزار – 2355

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  - هوش مصنوعی – 2356

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  - الگوریتم و محاسبات – 2357

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی کامپیوتر  - فناوری اطلاعات آی تی  - 2358

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی مواد و متالوژی  - 2359

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  - تمام گرایش ها – 2360

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  - مهندسی پلیمر – 2361

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی شیمی  - بیوتکنولوژی و محیط زیست – 2362

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی فناوری نانو  - نانو مواد – 2363

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی فناوری نانو  - نانو الکترونیک – 2364

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  - شکافت و راکتور – 2366

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  - شکافت و پرتوپزشکی – 2367

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  - شکافت و چرخه سوخت – 2368

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی هسته ای  - گداخت – 2369

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نساجی  - تکنولوژی نساجی – 2370

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی نساجی  - شیمی نساجی و علوم الیاف – 2371

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی آی تی – 2372

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی سیستم های انرژی – 2373

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم پزشکی – 2600

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش بهداشت - 2602

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ایمن شناسی پزشکی - 2604

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیوتراپی – 2607

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک پزشکی – 2609

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ویروس شناسی پزشکی – 2610

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم تشریحی  - 2614

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هماتولوژی آزمایشگاه و بانک خون – 2618

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته قارچ شناسی پزشکی – 2619

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های زبان – 2800

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان فرانسه – 2803

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ادبیات فرانسه – 2804

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی – 2805

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان شناسی همگانی – 2810

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فرهنگ و زبان های باستانی – 2811

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی – 2400

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آلودگی های محیط زیست – 2401

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بوم شناسی و مدیریت حیات وحش – 2402

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ارزیابی محیط زیست – 2403

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مکانیک ماشین های کشاورزی – 2404

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مکانیزاسیون کشاورزی – 2405

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح میوه – 2407

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گیاهان زینتی – 2408

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته گیاهان دارویی – 2409

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی پس از برداشت – 2410

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی – 2411

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی مواد غذایی – 2412

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته میکروبیولوژی – بهداشت و بیوتکنولوژی و مواد غذایی – 2413

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی مواد غذایی – 2414

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی صنایع غذایی – 2415

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیولوژی خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – 2420

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیک و حفاظت خاک – 2421

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک – 2422

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته شیمی و حاصلخیزی خاک – 2423

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی دام – 2424

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تغذیه دام و نشخوارکنندگان طیور و دام و طیور – 2425

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح و نژاد دام و ژنتیک و اصلاح دام کمی و کیفی – 2426

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آبیاری و زهکشی و علوم و مهندسی آبیاری – 2427

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته سازه های آبی – 2428

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته منابع آب – 2429

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته هواشناسی کشاورزی – 2430

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح نباتات – ژنتیک بیومتری – 2431

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی – علوم و تکنولوژی بذر – 2432

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اصلاح نباتات – بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی - 2433

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم علف های هرز ، شناسایی و مبارزه با علف های هرز – 2434

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مهندسی تولیدات گیاهی – 2435

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته اکولوژی گیاهان زراعی – کشاورزی اکولوژیک – 2436

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ترویج و آموزش کشاورزی – 2437

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته توسعه روستایی – توسعه کشاورزی – 2438

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیماری شناسی گیاهی – 2440

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و اقتصاد جنگل – 2441

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و علوم جنگل - 2442

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جنگلداری و اکولوژی جنگل - 2443

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکثیر و پرورش - 2444

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فرآوری محصولات شیلاتی – 2445

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بوم شناسی آبزیان شیلاتی – 2446

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تولید و بهره برداری – صید – 2447

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته کشاورزی هسته ای – 2451

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های دامپزشکی – 2700

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دامی – 2702

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته کیلینیکال پاتولوژی دامپزشکی – 2706

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته بیوشیمی – 2709

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته ویروس شناسی – 2716

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته قارچ شناسی – 2717

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکی – 2720

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فارماکولوژی دامپزشکی – 2722

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فیزیولوژی – 2723

  دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های علوم انسانی – 2100

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای سیاسی – 2101

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی شهری – 2102

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی روستایی - 2103

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی – 2104

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته جغرافیای طبیعی با گرایش اقلیم شناسی - 2105

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق جزا – 2114

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق بین الملل - 2115

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حقوق خصوصی - 2116

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم سیاسی- 2117

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مدیریت – 2118

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته حسابداری – 2119

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی – 2120

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه فلسفه - 2121

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته فلسفه تعلیم و تربیت - 2122

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی درسی – 2123

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته مدیریت آموزشی – 2124

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی تربیتی – 2125

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته تکنولوژی آموزشی – 2126

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش عالی – 2127

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – 2128

  دانلود سوالات دکتری 91 رشته برنامه ریزی آموزشی – 2129

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه مشاوره و راهنمایی – 2130

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته علوم ارتباطات – 2131

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته روان شناسی – 2133

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته باستان شناسی – 2134

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته محیط زیست – برنامه ریزی  - 2135

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته کارآفرینی – 2136

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث – 2138

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مجموعه کلام - 2143

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته فقه شافعی- 2144

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز – 2145

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان و ادبیات عرب – 2802

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته زبان فرانسه – 2803 – 2804

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان روسی – 2805

 دانلود سوالات دکتری 91 رشته آموزش زبان آلمانی - 2806

 دانلود سوالات دکتری 91 زبان انگلیسی عمومی کلیه رشته ها – 401D

 دانلود سوالات دکتری 91 آزمون استعداد تحصیلی کلیه رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی – 2900

 

رمز همه فایلها :                     www.konkur.in


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری , دکتری عمران سازه و زلزله , دانلود رایگان سوالات دکترا سراسری 91 , دانلود سوالا


تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱٧ | ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : علی ناصری | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.