فیلم آموزش بارگذاری جانبی، محاسبه بار زلزله وارده بر سازه بر اساس استاندارد ۲۸۰۰

http://icivil.ir/omran/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87/

/ 1 نظر / 27 بازدید
کریو رایگان

اکانت کریو رایگان...با قابلیت بروز رسانی خودکار nod32‎ http://www.aparat.com/v/TlNic server : kerio.mrtunnel.ir user : public password : secret