تحلیل تنش و کرنش مسطح ورق فولادی مربعی و مستطیلی غیرالاستیک دارای سوراخ دایره ای

http://icivil.ir/omran/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C-%D9%88/

/ 0 نظر / 26 بازدید