بررسی فروپاشی پیشرونده در ساختمان ها

بررسی فروپاشی پیشرونده در ساختمان ها

حمید رادمرد رحمانی،کارشناس ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد

 

چکیده:

همواره در علم مهندسی سازه، سعی در پیش بینی مجموعه رخداد هایی بوده است که در طول عمر مفید سازه، بر کارایی و استقامت آن اثر قابل توجهی داشته باشند. این عوامل می بایست حین طراحی سازه، مدنظر مهندس طراح قرار گرفته و بتواند پایداری سازه را در مواجهه با آن تامین نماید. فرو پاشی پیشرونده از آن دسته عواملی است که دلیل وقوع آن، عدم پیش بینی رخداد آن در زمان طرح سازه بوده است و متاسفانه باعث صدمات و فجایع جدی می گردد. در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به تجربیات مهندسی در مواجهه با این پدیده و همین طور دیدگاه آیین نامه های معتبر جهان را در این زمینه بررسی می کنیم .

 

واژگان کلیدی:فروپاشی پیشرونده، گسیختگی برشی دال ها، بیش بارگذاری، موج انفجار

 مشاهده مقاله‌ی کامل

/ 1 نظر / 11 بازدید
احمد صیدمحمدی

سلام آقای مهندس من دانشجوی ارشد مهندسی سازه هستم برای ارائه سمینارم نیازمند 10 تا مقاله در خصوص روابط کاهندگی زلزله هستم به زبان فارسی و انگلیسی . اگه زحمتی نیست برام ایمیل کنین خدا خیرتون بده.